Οροι Χρησης

 

Η πολιτική της επιχείρησης μας

 

1. Το wallpapershop προσφέρει προϊόντα προς πώληση στο wallpapershop.gr και οι υπηρεσίες της επιχείρησης σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο(e-commerce) διατίθενται αποκλειστικά στους τελικούς του χρήστες(καταναλωτές).

 

2. Ο όρος «καταναλωτής» εστί οποιοδήποτε άτομο έχει συναλλαγές μαζί μας για σκοπούς που δεν έχουν σχέση με το εμπόριο τους, επιχείρηση τους ή επαγγέλματος τους. Εάν δεν είστε «καταναλωτής» παρακαλούμε να μην αγοράσετε προϊόντα από το wallpapershop.gr.

 

3. Το wallpapershop έχει το δικαίωμα να μην επεξεργαστεί παραγγελίες που λαμβάνονται από χρήστες οι οποίοι δεν είναι «καταναλωτές» και οποιαδήποτε άλλη παραγγελία που δεν συμμορφώνεται με την πολιτική της επιχείρησης του wallpapershop.

 

4. Αυτοί οι γενικοί όροι και οι όροι πωλήσεων ρυθμίζουν αποκλειστικά την προσφορά, τη μεταβίβαση και την αποδοχή παραγγελιών αγοράς σχετικά με τα προϊόντα στο wallpapershop.gr μεταξύ των χρηστών του wallpapershop και την εταιρεία.

 

5. Οι γενικοί όροι και οι όροι πωλήσεων δεν ρυθμίζουν τον εφοδιασμό υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων που έγιναν από τρίτα πρόσωπα που είναι στο wallpapershop gr μέσα από συνδέσμους "banners" ή άλλους "hypertext" συνδέσμους. Πριν στείλετε παραγγελίες και αγοράσετε προϊόντα και υπηρεσίες από αυτά τα τρίτα πρόσωπα, συστήνουμε να έχετε επαληθεύσει τους όρους των  προσώπων αυτών, επειδή το wallpapershop σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται ή για την εκτέλεση συναλλαγών του ηλεκτρονικού εμπορίου(e-commerce) μεταξύ χρηστών του wallpapershop.gr  και τρίτων προσώπων.

 

Πώς να εκτελέσετε ένα συμβόλαιο με το wallpapershop

 

1. Για να κάνετε μια παραγγελία για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων στο wallpapershop.gr, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελιών μέσω δικτύου και να το στείλετε ηλεκτρονικά στο wallpapershop, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

 

2. Η φόρμα παραγγελιών έχει σύνδεσμο στους γενικούς όρους και στους όρους πώλησης και επίσης περιλαμβάνει πληροφορίες για τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχετε παραγγείλει καθώς και την τιμή μονάδας(περιλαμβάνοντας όλες τις κατάλληλες αμοιβές και τους φόρους) και το είδος πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αγοράσετε το κάθε προϊόν.Σε όλες τις παραγγελίες άνω των 100 € συνήθως χρειάζεται προκαταβολή ενός ποσού. Επίσης περιλαμβάνει  τους όρους, το μέσο καθώς και το κόστος της  μεταφοράς των προϊόντων. Τέλος αναφέρονται οι όροι για τυχόν επιστροφή των προϊόντων που αγοράσατε.

 

3. Μία παραγγελία θεωρείται ότι έχει υποβληθεί όταν το wallpapershop έχει λάβει τη φόρμα παραγγελιών ηλεκτρονικά,τηλεφωνικά,με φαξ,με email καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, και οι πληροφορίες της παραγγελίας έχουν επαληθευθεί ως ορθές.

 

4. Πριν υποβάλετε τη φόρμα παραγγελιών για την αγορά των προϊόντων, θα σας ζητηθεί να διαβάσετε προσεχτικά τους γενικούς όρους και τους όρους πώλησης τους οποίους αποδέχεστε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο χρησιμοποιώντας την επιλογή εκτύπωσης για να σώσετε ή να αναπαράγετε ένα αντίγραφο αυτού για προσωπική σας χρήση.

 

5. Η φόρμα παραγγελίας θα αρχειοθετηθεί στη βάση δεδομένων μας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επεξεργαστεί η παραγγελία σας και που προβλέπεται από το νόμο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη φόρμα παραγγελίας σας κάνοντας «κλικ»στο τμήμα που ονομάζετε «η παραγγελία μου» στο τμήμα λογαριασμός.

 

6. Πριν υποβάλλετε την φόρμα παραγγελίας θα σας ζητηθεί να αναγνωρίσετε και να διορθώσετε πιθανόν λάθη εισαγωγής.

 

7. Η υποβολή των παραγγελιών στο wallpapershop.gr θα πρέπει να είναι στα αγγλικά ή στα ελληνικά.

 

8. Όταν έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της φόρμας σας  το wallpapershop θα επεξεργαστεί την παραγγελία σας.

 

9. Το wallpapershop δεν θα επεξεργάζεται αγορές όταν δεν υπάρχει επαρκή εγγύηση φερεγγυότητας, όταν οι παραγγελίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, είναι λανθασμένες ή τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ενημερώνουμε με e-mail ότι το συμβόλαιο μας δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι το wallpapershop δεν έχει πραγματοποιήσει την παραγγελία σας καθορίζοντας τον τρόπο και το χρόνο έκβασης της παραγγελία σας. Εάν τα προϊόντα που εκτίθενται στο wallpapershop.gr δεν είναι πλέον διαθέσιμα από την ώρα της τελευταίας σας πρόσβασης ή από τη στιγμή που το wallpapershop έχει λάβει την φόρμα της παραγγελίας σας, το wallpapershop θα σας ενημερώσει για τη μη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε παραγγείλει εντός τριάντα(30) ημερών από την επόμενη  ημέρα που το wallpapershop έχει λάβει την παραγγελία σας.

Εάν η παραγγελία σας έχει σταλεί και έχετε πληρώσει για προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, το wallpapershop θα σας επιστρέψει ακριβώς το χρηματικό ποσό που δώσατε.

 

10. Υποβάλλοντας την φόρμα παραγγελίας σας, αυτόματα δεχόσαστε τους όρους των γενικών όρων και των όρων πωλήσεων στο συμβόλαιο σας με το wallpapershop.  Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιους από αυτούς τους όρους παρακαλούμε να μην υποβάλλετε την φόρμα για την αγορά προϊόντων.

 

11. Υποβάλλοντας την φόρμα παραγγελιών συμφωνείτε και δεχόσαστε τους γενικούς όρους και τους όρους πώλησης μαζί με περαιτέρω όρους που περιλαμβάνονται στο wallpapershop καθώς και όρους μέσα από συνδέσμους περιλαμβάνοντας τα εξής: γενικούς όρους και όρους χρήσης, την πολιτική μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και τη πολιτική μας σχετικά με τις επιστροφές.

 

12. Στην υποβολή της φόρμας παραγγελίας σας, το wallpapershop θα σας στείλει με e-mail την απόδειξη παραγγελίας των αγορών, περιλαμβάνοντας μια περίληψη των πληροφοριών σχετικά με την φόρμα της παραγγελίας(γενικοί όροι, όροι των πωλήσεων, κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, λεπτομέρειες για τις τιμές, όροι πληρωμής, πολιτική σχετικά με τις επιστροφές και έξοδα μεταφοράς).

 

Εγγύηση και ένδειξη των τιμών των προϊόντων

 

1. Στην ιστοσελίδα μας, προσφέρουμε προς πώληση πολυτελή προϊόντα και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αυτά τα προϊόντα αγοράζονται από την εταιρεία μας απ' ευθείας από τους κατασκευαστές και τους χονδρέμπορους, οι οποίοι έχουν ελέγξει αυστηρά την ποιότητα των προϊόντων που πωλούν.

 

2. Στο wallpapershop  δεν θα βρείτε μεταχειρισμένα, ελαττωματικά ή κατώτερης ποιότητας προϊόντα από τα αντίστοιχα επίπεδα του εμπορίου.

 

3. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων εμφανίζονται στο wallpapershop.gr στην σελίδα του κάθε προϊόντος. Τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση ίσως δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στα πραγματικά δείγματα σε σχέση με την εικόνα και τα χρώματα τους, εξ' αιτίας του internet browser ή της οθόνης που μεταχειρίζεστε. Μην παραγγείλετε κάποιο αντικείμενο εάν έχετε αμφιβολίες για το χρώμα και το υλικό του. Για δική σας βοήθεια, ζητήστε πρώτα ένα δείγμα.

 

4. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Ελέγξτε τη τελική τιμή πώλησης πριν στείλετε τη σχετική φόρμα.

 

Πληρωμές

 

1. Οι πληρωμές των προϊόντων και των σχετικών εξόδων μεταφοράς, πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας μία από τις διαδικασίες που αναφέρονται στη φόρμα παραγγελίας.Σε όλες τις παραγγελίες εκτός Αττικής και άνω των 50 € συνήθως χρειάζεται προκαταβολή ενός ποσού. Αυτό γίνετε λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην επαρχία με την μη πληρωμή των προϊόντων από πελάτες.

 

2. Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα ή debit card, όλες οι λεπτομέρειες(για παράδειγμα: ο αριθμός κάρτας ή η ημερομηνία λήξης) θα σταλούν με κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο στις τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής εξ αποστάσεως και στις οποίες δεν έχουν καμία πρόσβαση τρίτα άτομα. Αυτές οι λεπτομέρειες δεν θα χρησιμοποιηθούν από το wallpapershop παρά μόνο για να εκτελέσει την διαδικασία σχετικά με την αγορά σας ή  για περιπτώσεις επιστροφών, σε συμφωνία με την άσκηση του δικαιώματος σας για επιστροφή ή για αναφορά απάτης στην αστυνομία. Η τιμή για την αγορά των προϊόντων και τα έξοδα σχετικά με την μεταφορά, όπως υποδεικνύετε στην φόρμα  παραγγελίας, θα χρεωθούν στον τρέχων λογαριασμό σας όταν τα προϊόντα θα μεταφέρονται. Καμία πληροφορία που αφορά την πιστωτική σας κάρτα ή τα στοιχεία σας δεν αποθηκεύεται στους server μας.

 

Κωδικοί πωλήσεων

 

1. Οι κωδικοί πωλήσεων είναι προσωποποιημένοι κωδικοί οι οποίοι σας επιτρέπουν να εκμεταλλευτείτε κάποια έκπτωση στις αγορές σας.

 

2. Το κουτί με τον κωδικό πώλησης βρίσκετε στο καλάθι. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε κάθε ατομική παραγγελία.

 

 

Αποστολή και παράδοση των προϊόντων.

 

Για τις σχετικές διαδικασίες μεταφοράς και παράδοσης, παρακαλούμε να επισκεφτείτε το τμήμα «φροντίδα των πελατών» και να διαβάσετε τη σελίδα «παραδόσεις». Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτά τα τμήματα με προσοχή! Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτά τα τμήματα αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των γενικών όρων και των ειδικών όρων πωλήσεων και συνεπώς, θεωρείται ότι έχουν διαβαστεί και της αποδέχεστε ανεπιφύλακτα από τη στιγμή που έχετε στείλει την φόρμα σε εμάς.

 

Φροντίδα πελατών

 

Για οποιαδήποτε αίτηση βοήθειας, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω e-mail στο [email protected] . Για επιπλέον πληροφορίες, θα απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών.

 

Πολιτική ακύρωσης παραγγελίας

Πριν από την εκτέλεση της παραγγελίας πάντα προηγείται τηλεφώνημα από το wallpapershop για την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες και εφόσον τα προϊόντα δεν έχουν αποσταλλεί. Αυτό μπορεί να γίνει με τηλεφωνική επικοινωνία , φαξ ή email του πελάτη.

 

Επιστροφές

 

1. Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση σας, μόνο εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν είναι αυτό που έχετε παραγγείλει, εντός οχτώ(8) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

 

2. Για να επιστρέψετε τα προϊόντα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

3. Εάν ασκήσετε το δικαίωμα επιστροφής σε συμφωνία με τους όρους στην πρώτη (1) παράγραφο  το wallpapershop θα σας επιστρέψει το  χρηματικό ποσόν που πληρώθηκε για την αγορά των προϊόντων αυτών.

 

4. Το wallpapershop θα επιστρέψει το ποσόν το συντομότερο δυνατόν και σε οποιαδήποτε περίπτωση εντός τριάντα(30) ημερών από την ημερομηνία  την οποία έχουμε λάβει το προϊόν που έχει επιστραφεί. Έχοντας βεβαιωθεί ότι οι όροι που έχουν δηλωθεί παραπάνω έχουν δεόντως τηρηθεί, θα ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία επιστροφής όπως σημειώνεται στο παρακάτω τμήμα.

 

5. Σε περίπτωση που η επιστροφή σας δεν τηρεί τους όρους που βρίσκονται σε αυτό το τμήμα, των γενικών όρων και των όρων πωλήσεων, δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων, παρ' όλα αυτά, θα έχετε το δικαίωμα, με δικά σας  έξοδα, να ξαναλάβετε τα  προϊόντα στην κατάσταση με την οποία επιστραφήκαν στο wallpapershop. Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε τα προϊόντα έχουμε το δικαίωμα να  κρατήσουμε αυτά και το ποσό που κατεβλήθη.

 

Όροι επιστροφής και διαδικασίες

 

1. Εφ' όσον το προϊόντα έχουν επιστραφεί, θα εξετάσουμε εάν τηρούνται οι όροι  που βρίσκονται στην παράγραφο των επιστροφών. Όταν βεβαιωθεί ότι αυτοί οι όροι έχουν τηρηθεί, θα σας σταλεί ένα e-mail που θα βεβαιώνει την επιστροφή και την αποδοχή των προϊόντων.

 

2. Όποιο είδος πληρωμής και αν έχετε χρησιμοποιήσει, η διαδικασία επιστροφής θα είναι η ίδια, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

3. Εάν ο παραλήπτης που σημειώνεται στη φόρμα παραγγελίας είναι διαφορετικός από το άτομο που έκανε την πληρωμή τότε το ποσό θα επιστραφεί στο άτομο που πλήρωσε.

 

4. Η ημερομηνία αξίας για την πίστωση θα είναι ίδια με την ημερομηνία αξίας της αρχικής χρέωσης και συνεπώς δεν θα χάσετε τόκους.

 

 

Το απόρρητο του πελάτη

 

1. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα παρακάτω στην παράγραφο προσωπικά δεδομένα.

 

2. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε, εάν ήδη δεν το έχετε κάνει, τους γενικούς όρους και τους όρους χρήσης οι οποίοι επίσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες στο πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και στα συστήματα ασφάλειας του wallpapershop.

 

3. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] ή στα δηλωμένα γραφεία μας.

 

Ισχύον δίκαιο

 

Οι όροι των πωλήσεων που θα γίνονται και περιέχονται στην παρούσα διέπονται από την ελληνική νομοθεσία.Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Τροποποιήσεις και ενημερώσεις

 

Οι γενικοί όροι και οι όροι πωλήσεων μπορεί να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή λόγω νέων νόμων και κανονισμών ή για άλλους λόγους. Η νέοι γενικοί όροι και οι όροι πωλήσεων θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της εισδοχής τους στο wallpapershop.gr.

 

Η πολιτική μας σχετικά με τα  προσωπικά δεδομένα

 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του wallpapershop.gr . Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά την πολιτική μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Ισχύει κάθε φορά που θα επισκεφθείτε την σελίδα μας ή θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ,ανεξάρτητα από το αν θα αγοράσετε κάποιο προϊόν.

Επίσης σας καλούμε να διαβάσετε τους γενικούς όρους του wallpapershop.gr, επειδή περιλαμβάνει σημαντικές ενδείξεις σχετικά με το σύστημα του απόρρητου και της ασφάλειας που έχουμε υιοθετήσει.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του wallpapershop.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα, που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου wallpapershop.gr, μεταφέρονται στον εξυπηρετητή (server) του ιστοχώρου με ασφαλή τρόπο (κρυπτογραφημένα) και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους, που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την επικοινωνία, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στον διαδικτυακού τόπου wallpapershop.gr διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η wallpapershop.gr, με έδρα στην 25ης Μαρτίου 54, Πετρούπολη, ως υπεύθυνoς επεξεργασίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης. Η wallpapershop.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία σας και τις συναλλαγές σας, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του wallpapershop.gr που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί.

 

Διαχειριστής δεδομένων

 

Ο διαχειριστής δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγεται μέσα από αυτή την σελίδα είναι η εταιρεία "OIKADE" που έχει δηλωθεί στην Αθήνα με ΑΦΜ 126564425. Η εταιρεία "OIKADE" βρίσκετε στην οδό 25ης Μαρτίου 54 με ταχυδρομικό κώδικα 13231, στην Πετρούπολη. Εγκαθιστά  ανεξάρτητα τους σκοπούς και μεθόδους επεξεργασίας πληροφοριών και την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας για να εγγυηθεί το απόρρητο, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των πληροφοριών/δεδομένων.

 

Η προαιρετική ή υποχρεωτική επικοινωνία των προσωπικών δεδομένων

 

Η μεταβίβαση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στο "OIKADE" μπορεί να  σας ζητηθεί στις διάφορες στιγμές που τα προσωπικά σας δεδομένα θα συγκεντρωθούν μέσα από την σελίδα μας έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο σκοπός της επικοινωνίας σας και δεν είναι επιβλαβής.

Η υποχρεωτική ή η προαιρετική φύση της παροχής των δεδομένων ορίζεται κάθε φορά -αναφέροντας στα συγκεκριμένα δεδομένα που ζητούνται- στο σημείο εισαγωγής για κάθε συλλογή δεδομένων, σημαδεύονται υποχρεωτικές πληροφορίες με αστερίσκο(*).

Εάν δεν μεταβιβάσετε τις πληροφορίες που έχουν οριστεί ως υποχρεωτικές, στο OIKADE,  είναι αδύνατον να ολοκληρώσουμε τον βασικό σκοπό για την συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων όπως για παράδειγμα να είναι αδύνατον για το OIKADE να εκπληρώσει την συμφωνία για την πώληση προϊόντων από το wallpapershop.gr ή να σας προσφέρει τις άλλες υπηρεσίες που διαθέτει η σελίδα μας.

Η μεταβίβαση συμπληρωματικών δεδομένων στο OIKADE, πέρα από αυτά που έχουν οριστεί ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν θα παρουσιαστούν συνέπειες σχετικά με τους βασικούς σκοπούς της συλλογής(όπως τη χρήση της ιστοσελίδας και τις υπηρεσίες του ή την αγορά προϊόντων ) εάν δεν συμπληρωθούν.

 

Επιστάτες δεδομένων

 

Αυτό το χρονικό διάστημα οι επιστάτες δεδομένων που φροντίζουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα ακόλουθα:

 

SPEEDEX: επεξεργάζεται τα δεδομένα που χρειάζονται για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η αποστολή, διανομή και επιστροφή των προϊόντων που αγοράστηκαν στην ιστοσελίδα μας.

Eurobank EFG: επεξεργάζεται τα δεδομένα που χρειάζονται για να ολοκληρωθούν τα δελτία αγορών για προϊόντα που πουληθήκαν στην ιστοσελίδα μας από τελικούς χρήστες.

Σας καλούμε να διαβάσετε αυτό το τμήμα σε τακτική βάση, για να είσαστε ενήμεροι για όποιες πιθανόν αλλαγές γίνουν στους επιστάτες των δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω.

 

Τα δικαιώματα σας

 

Έχετε το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να λαμβάνετε επιβεβαίωση από το wallpapershop ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται ή δεν επεξεργάζονται, ακόμα εάν δεν έχετε εγγραφεί και για την επικοινωνία το σε κατανοητή μορφή.

Επίσης έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από το wallpapershop για την πηγή των προσωπικών σας δεδομένων, οι σκοποί και οι μέθοδοι επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν τα δικά σας προσωπικά δεδομένα, το είδος λογικής/λογισμικό που εφαρμόζετε όταν ηλεκτρονικά όργανα/εργαλεία χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων, την πλήρης αναγνώριση του διαχειριστή δεδομένων, τα ονόματα ατόμων ή κατηγορίες ατόμων στους οποίους προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν ή οι οποίοι μπορούν να ενημερωθούν για προσωπικά δεδομένα ενώ εκτελούν τα καθήκοντά τους, για παράδειγμα οι επιστάτες δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται σ' αυτήν την πολιτική μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Επίσης, έχετε πάντα το δικαίωμα να λαμβάνετε από το wallpapershop:

 

α) Ενημέρωση, διόρθωση και ενοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

β) Ακύρωση και μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή την φραγή των προσωπικών σας  δεδομένων εάν επεξεργαστεί παράνομα, περιλαμβάνοντας δεδομένα που θεωρούνται περιττά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα ή που μεταγενέστερα επεξεργάστηκαν εξ΄άρχης.

γ) Πιστοποίηση ότι οι εφαρμογές που περιγράφονται παραπάνω έχουν ειδοποιηθεί, ακόμα σχετικά με τα περιεχόμενα τους, στα άτομα στα οποία τα δεδομένα σας έχουν μεταβιβαστεί ή διαδοθεί, εκτός από στιγμές όπου η πιστοποίηση είναι αδύνατη ή που θα απαιτούσε μια καθαρά δυσανάλογη ανάπτυξη σε σύγκριση με το δικαίωμα που προστατεύετε.

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να γνωστοποιήσετε την αντιρρησή σας και σε τι συνίσταται αυτη αν :

 

α) Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για έγκυρους λόγους, ακόμα και αν είναι σχετικά με το σκοπό της συλλογής.

β) Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς ή για άμεση εμπορική αλληλογραφία/συναλλαγή ή εάν μεταχειριστούν για το σκοπό έρευνας της αγοράς ή της εμπορικής επικοινωνίας.

Μπορείτε να ασκείτε ελεύθερα τα δικαιώματα σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας γραπτή αίτηση στο wallpapershop ή  στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παραπάνω ή στο e-mail μας [email protected] και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Για να βεβαιώσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντοτε ακριβή, ενημερωμένα, σχετικά και πλήρη, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για όποιες διαφορές στο [email protected] .

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο νόμος που ρυθμίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων επιτρέπει στο wallpapershop  χωρίς καμία υποχρέωση να αποκτήσει τη συναίνεσή σας από πριν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας για δραστηριότητες σχετικές με την άμεση πώληση προϊόντων παρόμοια με αυτά που έχουν ήδη αγοραστεί εκτός αν αρνηθείτε εγγράφως τη χρήση του e-mail σας για τέτοιους σκοπούς.

 

Μια περίληψη της πολιτικής μας για τα προσωπικά δεδομένα

 

Οι  αρχές στις οποίες η πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα βασίζονται καταγράφονται κάτω:

  1. επεξεργασία δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς σας και σύμφωνα με τις μεθόδους που επεξηγούνται στην ειδοποίηση που παρουσιάζεται στους χρήστες την ώρα που συλλέγονται τα δεδομένα τους.
  2. τη χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς σχετικά με αυτά που προδιαγράφονται την ώρα της συλλογής τους μονάχα όπου ο χρήστης έχει εκφράσει τη ρητή του συγκατάθεση για τέτοια χρήση.
  3. να είναι τα δεδομένα διαθέσιμα σε εταιρείες τρίτων προσώπων μόνο για σκοπούς που είναι αυστηρώς αναγκαία για να προσφέρουν την υπηρεσία/ες ζήτησης και μονάχα όπου/όταν παρακολουθείτε από επιστάτη δεδομένων, δεν επικοινωνούν, παραχωρούν ή μεταφέρουν δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα για αποκλειστικότητα των τρίτων προσώπων εκτός εάν έχουν λάβει οι χρήστες προηγουμένως προειδοποίηση και έχουν δώσει την άδειά τους.
  4. απάντηση στη ζήτηση για ακύρωση παραλλαγή/ες και ενοποίηση των προσωπικών δεδομένων, αντίσταση στην επεξεργασία των δεδομένων για τον σκοπό να στέλνουν εμπορικές πληροφορίες και διαφημίσεις.
  5. βεβαίωση ότι η επεξεργασία των δεδομένων διεξάγεται με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, προστατεύοντας το απόρρητο του χρήστη και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία του απόρρητου, την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων που προσφέρουν οι χρήστες.

 

Πως και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται κυρίως από συστήματα πληροφοριών και ηλεκτρονικές συσκευές του wallpapershop και άλλους συμβαλλόμενους οι οποίοι έχουν επιλεγεί με προσοχή για την αξιοπιστία τους και ικανότητα τους, διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για να επιτύχουν τους σκοπούς που σχετίζονται αυστηρά στη χρήση της ιστοσελίδας, τις υπηρεσίες του διαμέσου της ιστοσελίδας μας.

Ο συγκεκριμένος σκοπός για τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται συνοψίζονται κάθε φορά που μας μεταβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Γενικά , τα δεδομένα επεξεργάζονται για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ακoλουθούν, σε όσους επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας.

 

  1. εγγραφή στη σελίδα, για να απολαμβάνεται τις υπηρεσίες που προσφέρουμε
  2. η συνδρομή σε πρόσθετες συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως την εγκύκλιό μας.
  3. η  διαχείριση αιτημάτων σας : είτε είναι τεχνικής είτε εμπορικής χρήσης ή αφορούν την πρόοδο παραγγελιών σας και γενικά όλες τις παρακλήσεις για πληροφορίες.
  4. επαφή με τους διευθυντές των υπηρεσιών μας

 

Γι' αυτό το λόγο έχουμε οργανώσει τη σελίδα μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο ελάχιστο, επομένως, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επεξεργάζονται διότι  το σκοπό της συγκεκριμένης δραστηριότητας μπορούμε να τον κατορθώσουμε χρησιμοποιώντας ανώνυμα δεδομένα όπως τις έρευνες αγορών που έχουν σκοπό να βελτιώσουν υπηρεσίες ή με άλλα μέσα που επιτρέπουν την αναγνώριση του ατόμου που εμπλέκεται/συνεργάζεται, μόνο εάν είναι αυστηρώς απαραίτητα ή όταν ζητηθεί από τις αρχές ή την αστυνομία (όπως τα δεδομένα σχετικά με την κίνηση στη σελίδα, πόσο χρόνο βρίσκεστε στην σελίδα μας, your IP address δηλ την διεύθυνσή σας στο διαδίκτυο).

Σε μερικές περιπτώσεις , όπως ρητώς ανακοινώθηκε στην ειδοποίηση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργαστούν, εάν ρητώς παρέχετε την άδειά σας/συγκατάθεσή σας, για να δημιουργηθεί ένα προφίλ/βιογραφία του χρήστη βασισμένο πάνω στις προτιμήσεις και αγορές σας, έτσι θα μπορέσουμε να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικές με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.

Το wallpapershop μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλει διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα μόνο αν παρέχετε τη συγκατάθεση σας εκτός από περιπτώσεις όπου η μεταβίβαση είναι υποχρεωτική από το νόμο ή απαιτείται για σκοπούς που ορίζει ο νόμος για τα οποία η συγκατάθεση του ατόμου δεν είναι απαραίτητη, σε αυτές τις περιπτώσεις τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να είναι διαθέσιμα σε τρίτα πρόσωπα οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα δεδομένα με ανωνυμία και την αποκλειστικότητα για τέτοιους σκοπούς(για παράδειγμα ως απάντηση σε παράκληση από την αστυνομία ή τα δικαστήρια ή από άλλες αρμόδιες αρχές ή για να εκπληρώσουν καθήκοντα που προέρχονται από συμβόλαιο που έχει ολοκληρωθεί μαζί σας, όπως το να μεταβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα στην EUROBANK EFG για την πληρωμή των προϊόντων που έχετε αγοράσει).

Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία, πέραν από αυτή που σχετίζεται με το συγκεκριμένο σκοπό για το οποίο έχετε μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σημειωθεί ειδοποίηση πληροφοριών και θα εκτελεστεί από το wallpapershop μόνο εάν έχετε δώσει την έγγραφη σας συγκατάθεση.

 

Cookies

 

H σελίδα μας μεταχειρίζεται αυτόματα συστήματα για να συλλέξει δεδομένα τα οποία δεν μεταβιβάζονται απ' ευθείας από το χρήστη, όπως τα cookies. Το cookies είναι μία εφαρμογή η οποία μεταδίδετε στο σκληρό  δίσκο του χρήστη, δεν περιέχει σαφείς πληροφορίες αλλά συνδέει τον χρήστη με τις προσωπικές πληροφορίες που δηλώνονται στην ιστοσελίδα. Τα cookies σώζονται στο διαχειριστή μας και κανένας δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχουν. Μόνο το wallpapershop επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσα από τα cookies, μόνο σε ανώνυμη και συνολική κατάσταση, για να βελτιώσει τις υπηρεσίες μας και την σελίδα μας σε σχέση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και προτιμήσεις των χρηστών μας.

Το internet browser έχει μια λειτουργία η οποία δίνει σε κάποιον τη δυνατότητα να ακυρώσει τα cookies μετά από κάθε συνεδρίαση.

O browser προσφέρει οδηγίες στη διαδικασία ακύρωσης. Εξοικειωθείτε με αυτό.

Η αποδοχή της αυτόματης συλλογής δεδομένων και η χρήση των cookies είναι  απαραίτητα για να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα και τις υπηρεσίες της, περιλαμβάνοντας τις διαδικτυακές πωλήσεις. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την ακύρωση των cookies, το wallpapershop δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχετε πρόσβαση στον πλήρη σχηματισμό κάποιου συγκεκριμένων ιστοσελίδων ή ότι θα έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα, την απομνημόνευση και το σχηματισμό σε ορισμένες ιστοσελίδες, από τα προϊόντα που έχετε επιλέξει κατά την διάρκεια που είστε στη διαδικασία στο να αγοράσετε από το διαδίκτυο.

 

Μέτρα ασφάλειας

 

Υιοθετούμε μέτρα ασφάλειας τα οποία επαρκούν στο να μειώσουν τον κίνδυνο καταστροφής ή απώλειας δεδομένων -ακόμα και αν είναι τυχαίο- στο ελάχιστο, να εμποδίσουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παράνομη επεξεργασία καθώς και επεξεργασία η οποία είναι σύμφωνη προς το σκοπό της συλλογής όπως σημειώθηκε στην πολιτική μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Firewall. Η πρόσβαση στα συστήματα του wallpapershop.gr ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες, απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit σε όσες σελίδες αυτό απαιτείται (σελίδα του λογαριασμού σας, της wishlist και του checkout). Tο σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Comodo SSL, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Όμως, το wallpapershop δεν μπορεί να εγγυηθεί στους χρήστες του ότι τα μέτρα ασφάλειας που υιοθετήθηκαν για να προστατέψουν τη σελίδα, τη μεταβίβαση δεδομένων και πληροφοριών στη σελίδα, περιορίζουν ή αποκλείουν οποιοδήποτε κίνδυνο της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διασκόρπισης δεδομένων διαμέσου συσκευής των χρηστών. Σας συμβουλεύουμε να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής σας έχει εφοδιαστεί με τα κατάλληλα προγράμματα για να προστατεύσει τη μεταβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο, για εισερχόμενα και εξερχόμενα(όπως να έχετε σύγχρονα συστήματα ενάντια στους ιούς)και ότι ο προμηθευτής υπηρεσίας του διαδικτύου σας έχει επίσης υιοθετήσει επαρκή μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσει τη μεταβίβαση δεδομένων του δικτύου(όπως τον τοίχο προστασίας "firewall"και φίλτρα εναντίον ενοχλητικών μηνυμάτων "antispamming filters").

 

Deep links

 

Η σελίδα μας περιλαμβάνει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες που ίσως δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Το wallpapershop δεν ελέγχει  ή παρακολουθεί τέτοιο είδος ιστοσελίδας ή τα περιεχόμενα τους.  Το wallpapershop δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τα περιεχόμενα  αυτών των σελίδων και τους κανόνες που εφαρμόζουν σε σχέση με το απόρρητο σας και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την διάρκεια που σερφάρετε στις σελίδες τους. Επομένως, σας καλούμε να είσαστε προσεχτικοί όταν μπαίνετε σε σελίδες διαμέσου συνδέσμων της σελίδας μας και να διαβάζετε τους όρους χρήσης και την πολιτική τους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Η δικιά μας πολιτική σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα δεν εφαρμόζετε στις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Η σελίδα μας προσφέρει συνδέσμους σ' αυτές τις σελίδες αποκλειστικά για να διευκολύνουμε τους χρήστες μας στην έρευνα τους και την πλοήγηση τους  και για να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους "hyper textual" στους συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου. Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν συμβολίζουν οποιοδήποτε είδος σύστασης ή προώθηση πρόσβασής ή πλοήγησης από το wallpapershop ή οποιαδήποτε εγγύηση των περιεχομένων τους ή των υπηρεσιών και των αγαθών που μπορεί να προσφέρουν ή να πουλήσουν σε χρήστες του διαδικτύου.

 

 

Μεταβολές και ενημερώσεις της πολιτικής σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του wallpapershop

 

Το wallpapershop μπορεί να τροποποιήσει ή απλά να ενημερώσει τις σελίδες που βρίσκονται στην πολιτική σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου , ακόμα και εξαιτίας των μεταβολών στο νόμο και στους κανονισμούς που κατευθύνουν αυτό το θέμα και να προστατεύσει τα δικαιώματά σας. Για όποιες μεταβιβάσεις και ενημερώσεις της πολιτικής σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, θα ειδοποιηθούν οι χρήστες στην αρχικά σελίδα αμέσως μόλις παρουσιαστούν. Οι αλλαγές αυτές θα είναι δεσμευτικές αμέσως μόλις δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα. Συνεπώς σας καλούμε να επισκέπτεσθε αυτό το τμήμα(παράγραφο)συχνά για να διαβάσετε την πιο πρόσφατη και ενήμερη εκδοχή αυτής της πολιτικής σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

 

Γενικοί όροι και όροι πωλήσεων

 

Οι γενικοί όροι και οι όροι πωλήσεων που ακολουθούν επηρεάζουν την προσφορά και πώληση προϊόντων στην ιστοσελίδα μας(wallpapershop.gr). Τα προϊόντα που αγοράζονται από το wallpapershop.gr πωλούνται απευθείας από το OIKADE.

Η εταιρεία OIKADE έχει δηλωθεί στην Αθήνα(Πετρούπολη) με ΑΦΜ 126564425. Το κτήριο του OIKADE βρίσκετε στην οδό 25ης Μαρτίου 54 με ταχυδρομικό κώδικα 13231, στην Πετρούπολη.

Αιτήσεις για πληροφορίες θα πρέπει να γίνουν στο τμήμα μας, φροντίδα του πελάτη. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να έρθετε σε επαφή με το τμήμα φροντίδα του πελάτη.

Εάν χρειαστείτε βοήθεια, πηγαίνετε στο τμήμα φροντίδα του πελάτη, όπου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες, μεταφορές, επιστροφή χρημάτων και προϊόντων που αγοράστηκαν  στο wallpapershop gr.Επίσης θα βρείτε και άλλες γενικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το wallpapershop.gr. Θυμηθείτε ότι μπορείτε επίσης να έρθετε σε επαφή και μέσω του e-mail μας [email protected].